XXIX niedziela zwykła 21.10.2018 r.

Ks. Bogdan MalinowskiOgłoszenia

  1. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw w intencji Misji św. O godz.10.00 podczas Mszy św. udzielany będzie sakrament chrztu św.  Nabożeństwo różańcowe odprawione będzie po Mszy św. o godz.8.00.
  2. Jutro 22 pazdziernika przypada wspomnienie św. Jana Pawła II – 40 rocznica  Pontyfikatu Wielkiego Papieża. Za jego przyczyną w modlitwie różańcowej modlić się będziemy o pokój na świecie i zgodę między narodami.
  3. W tym tygodniu w czwartek i piatek / 25 i 26 X / w naszej parafii odbędą się Adoracje Najświętszego Sakramentu /40 – godzinne nabożeństwo /, którym będzie przewodniczył ks. kan. Stanisław Szymborski z Łomży. Program nabożeństw: o godz.9.00 – Msza św, adoracja Najśw. Sakr. , godz.11.00 – różaniec,  godz.11.30 – Msza św. Popołudniu o godz.16.30 – wystawienie Najśw. Sakramentu – adoracja, godz.17.00 – Msza św. Zakończenie Adoracji parafialnych w piątek 26.X. według wyżej ustalonego porządku /zamiast godziny Miłosierdzia Bożego o 15.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu z koronką do Bożego Miłosierdzia o godz.16.30 zakończone Mszą św. o godz.17.00. Zapraszamy parafian do udziału w nabożeństwach: jest możliwość skorzystania w tych dniach z sakramentu pokuty.
  4. Dzisiaj w Polsce odbywają się wybory samorządowe: na prezydentów, burmistrzów miast, na wójtów gmin , radnych do gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Lokale wyborcze czynne są w godz.7.00 – 21.00. /w naszej gminie są 4 lokale wyborcze: w szkole Podstawowej – 2, po jednej w U.G i Kalinowie Solkach/; wyborca otrzymuje 4 karty do głosowania /jedną na wójta, drugą na radnego gminy, trzecią na radnego do powiatu a czwartą na radnego do sejmiku wojewódzkiego.Na każdej karcie można postawić tylko jeden znak x w kratce z lewej strony obok wybranego nazwiska kandydata do samorządu /wtedy taki głos jest ważny/ . Zachęcamy wszystkich do udziału w głosowaniu i powierzamy modlitwie zwłaszcza tych którzy otrzymają mandat zaufania społecznego , by sprawowali w sposób uczciwy władzę jako służbę dla  wspólnego dobra.
  5. Porządkujemy cmentarz grzebalny; dokończyliśmy układanie chodnika na cmentarzu. Pragnę podziękować wszystkim którzy w tych pracach pomagali…Jednocześnie proszę o segregowanie odpadów : sztuczne /wieńce, kwiaty, doniczki, znicze/ wkładamy do kontenera, a jeśli jest pełny to obok/; natomiast odpady naturalne /ziemia,kwiaty i wieńce żywe zwiędłe, liście itp./ składamy bliżej parkanu na końcu cmentarza gdzie ustawiona jest tablica ODPADY NATURALNE. Bardzo proszę o stosowanie się do mojej prośby, bo w innym przypadku robi się bałagan na cmentarzu i zmuszony jestem prosić ludzi z wiosek by ten bałagan po kimś sprzątać. Jak dotąd ta moja prośba odnosi  mizerny skutek…Proszę więc uszanować pracę innych.  Do prac na cmentarzu zapraszam na wtorek /23.X./ – Grodzkie Szczepanowięta;  na środę 24.X./ – Chojane Piecki;  na sobotę /27.X./ – Chojane Gorczany i Chojane Bąki.
  6. W dniu 25.X. br w przychodni Rodzinnej PULS w Kuleszach kościelnych w godz.9.00 – 12.00 odbędą się badania wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy. Zapisy telefoniczne 86 – 2744008.