Niedziela 11 XI.2018 – 100-lecie niepodległości Polski

Ks. Bogdan MalinowskiOgłoszenia

ZAPRASZAMY NA OBCHODY  IOO -LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI  W KULESZACH KOŚCIELNYCH

P R O G R A M  U R O C Y S T O Ś C I :

  1. Godz.9.30 – wystawienie Najświętszego sakramentu. Koronka do Bożego Miłosierdzia  z modlitwą w intencji Ojczyzny. prowadzi Wspólnota dla Intronizacji NSPJ Chrystusa Króla.
  2. Godz.10.00 – Uroczysta Msza św. dziękczynna za Ojczyznę pod przewodnictwem ks. Proboszcza /przede mszą św. wprowadzenie  pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i OSP w Kuleszach Kościelnych                                                                                                                                                                                                                                                                        – rozpoczęcie Mszy św.  pieśnią , wstęp, akt pokuty, hymn Chwała na wysokości Bogu                                                                                                                                                                                              – liturgia Słowa Bożego z homilią, wyznanie wiary, modlitwa powszechna                                                                                                                                                                                                                    – ofiarowanie /pieśń chóru/ , liturgia eucharystyczna, komunia św., ko komunii św. Hymn – Ciebie Boga wysławiamy                                                                                                                                    – modlitwa po komunii św., ogłoszenia , błogosławieństwo celebransa i pieśń – Boże coś Polskę
  3. Godz. 11.00 – druga część patriotyczna rozpoczyna się hymnem narodowym ” Jeszcze Polska nie zginęła ” , przemówienie okolicznościowe wójta Gminy Kulesze Kościelne…                                   – program  patriotyczny: słowno – muzyczny w wykonaniu  uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  pod kierunkiem Pani E. Mierzwińskiej
  4. Godz.11.30 – trzecia część rozpocznie się uroczystym przejściem z pocztami sztandarowymi na plac Prymasa Tysiąclecia  pod pomnik Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego                                              – odczytanie Apelu Pamięci ku czci poległych i pomordowanych                                                                                                                                                                                                                                      – złożenie kwiatów pod tablicami ofiar wojny i pomnikiem Prymasa                                                                                                                                                                                                                              – odśpiewanie ” Roty ” – Nie rzucim ziemi….
  5. Godz.12.00 – / na zakończenie/ wciągnięcie  flagi państwowej na główny maszt i wspólne zaśpiewanie z całą Polską  mazurka Dąbrowskiego – Jeszcze Polska nie zginęła ...