55 – lecie kapłaństwa

Ks. Bogdan MalinowskiAktualności