Godzina Miłosierdzia

Ks. Bogdan MalinowskiAktualności

W każdy piątek o godz. 15 w naszej parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych trwamy na modlitwie do Bożego Miłosierdzia przed Jezusem Miłosiernym obecnym w Najświętszym Sakramencie. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli miłosierdzia Bożego do włączenia się we wspólną modlitwę oraz adorację Najświętszego Sakramentu.

Pierwsza modlitwa podyktowana przez Pana Jezusa, którą zanotowała św. Faustyna w swoim Dzienniczku, brzmi: „O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas – ufam Tobie”. Pan Jezus dołączył do niej obietnicę: „Kiedy odmówisz tę modlitwę za jednego grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia” (Dz. 186 – 187).

Przekazaniu koronki do miłosierdzia Bożego towarzyszyło przejmujące objawienie, które miało miejsce 13 września 1935r.: „Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi (…). Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi” ( Dz. 474). „Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jak wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: „Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas””(Dz. 475). Zapraszamy do wspólnej modlitwy o zbawienie nasze i świata całego.

W pierwsze piątki każdego miesiąca po koronce do miłosierdzia Bożego prowadzona jest modlitwa o uzdrowienie fizyczne i duchowe zakończona indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy osoby chore, cierpiące, zmagające się z wieloma trudnościami do włączenia się w tę modlitwę. Po nabożeństwie o uzdrowieniu sprawowana jest Msza św. o godz. 16.

Jezu, ufam Tobie!