Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24.11.2019

Ks. Bogdan MalinowskiOgłoszenia

  1. Dzisiaj ostatnią niedzielę zwykłą – Uroczystością Chrystusa Króla kończymy rok liturgiczny ”cyklu C”. Po głównej Mszy św. o godz.10,00 zostanie odprawione nabożeństwo ku czci NSPJ z aktem zawierzenia się Jezusowi Chrystusowi – Królowi. Na Mszę św. o godz.12.00 przychodzą dzieci w koronach do których będzie skierowana specjalna nauka. Popołudniu po Mszy św. /po komunii św./odbędzie się wieczór uwielbienia Pana przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Serdecznie zapraszamy.
  2. Za tydzień 1 grudnia niedzielą rozpocznie się Adwent – czas przygotowania na Przyjście Chrystusa. W niedzielę do śpiewania Godzinek ku czci NMP zapraszamy rano na godz.7.30. Tradycyjne Roraty odprawiane będą w dni zwykłe o godz.7.00/ dla dzieci w środy o 17.00,w piątki o 16.00, w soboty o 7.00./
  3. W najbliższy piątek o 17.00 w salce parafialnej spotkanie ewangelizacyjne młodych.
  4. Zapisy na pielgrzymkę do Torunia  7.XII. br  u p. Elżbiety Mierzwińskiej.
  5. Zapisy na rekolekcje ewangelizacyjne z O. Dominikiem u ks. Łukasza – wikariusza.
  6. We wtorek w Ośrodku zdrowia będą prowadzone badania USG – szczegóły na miejscu.
  7. W tym tygodniu pan organista rozpoczyna wizytę z opłatkami w naszych domach.
  8. W środę 27 listopada br w Kuleszach Kościelnych złoży wizytę Pan Prezydent RP Dr Andrzej Duda i spotka się z mieszkańcami Kulesz Kościelnych i innych wiosek w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych.