Wyjazd wspólnoty św. Bartłomieja do Białegostoku

Ks. Bogdan MalinowskiAktualności

W ostatnią sobotę tj. 30.11.2019 nasza wspólnota młodzieżowa św. Bartłomieja Apostoła wyruszyła do Białegostoku na swój pierwszy wyjazd integracyjny. Była gra w kręgle, zakupy oraz przystanek w McDonaldzie. W drodze powrotnej panowała radość oraz wspólna modlitwa. Każdy w swoim sercu poczuł jak wielką wartość stanowi wspólnota i jak warto się w niej formować.

Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie w najbliższy piątek tj. 06.12.2019r. o godz. 17 do salku parafialnej. Każdy jest mile widziany.