Pierwsze piątki miesiąca

Ks. Bogdan MalinowskiAktualności

Zapraszamy Was kochani do obejścia pierwszych dziewięciu piątków miesiąca. Jezus, objawiając się Małgorzacie Marii Alacoque, obiecał otrzymanie wielu łask m.in.:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Msze św.  jutro w naszym kościele będą o godz. 7.00 oraz o 16.00. O godz. 15.00 odbędzie się modlitwa o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Pół godz. przed każdą Eucharystią będzie Spowiedź św.

Znajdź czas dla Jezusa i przyjdź na Mszę św.