• Proboszcz: Ks. Kanonik Bogdan Malinowski od 2007r.
  • Wikariusz: Ks. Jarosław Traczyk od 2013r.
  • Rezydent-emeryt: Ks. Kanonik Henryk Budny od 2007r.