Wypominki roczne za zmarłych 2020 – 2021

AdministratorAktualności

W naszych cotygodniowych modlitwach za wstawiennictwem NMP polecamy drogich nam zmarłych

Godz. 8.00

Módlmy się. Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia,  prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Polecajmy Miłosiernemu Bogu:

Zmarłych kapłanów, Ks. Henryka Budnego; Siostry zakonne; tych którzy posługiwali w naszym kościele: organistów, kościelnych; wszystkich członków grup i wspólnot kościelnych oraz fundatorów i budowniczych naszej świątyni,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek

Jana i Janinę Święccy, Jana i Leokadia Konopka, Jana i Zofię Gardockich, Genowefę Szabłowską, Adama i Halinę Konopka, Ks. Witolda Śwideckiego, Ks. Jana Majewskiego; Krystiana i zm.  z rodz. Kamieników, zm.  z rodz. Kuleszów, zm.  z rodz. Stankowskich i Miastkowskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Gierałtowskich, Jana i Eugenię, Helenę Jabłonowską; Gołaszewskich; Zalewskich i Choińskich; Choińskich, Jamiołkowskich, Kropiewnickich, Wójciak; Maliszewskich i Zajkowskich; Kobosków, Choińskich, Jana; Kuleszów; Czajkowskich, Krzewskich; Tadeusza, Kuleszów i Perkowskich; Czajkowskich; Grochowskich, Perkowskich; Kazimierza, Halinę Bronisławę, Józefa, zm.  z rodz. Kalinowskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Zm.  z rodz. Czechowskich, Zdzisława, Eugenię, Krzysztofa, Kalinowskich, Jaja, Jadwigę i Józefa; Faszczewskich Gołaszewskich; Jana, Witolda Kuleszów, Gołębiewskich; Stanisława, Kuleszów, Kuleszów; Ołdziejów, Sawickich, Więzłowskich, Musiałów; Zofię, Pawła, Zdzisława Kulesza; Krzysztofa Saniewskiego; Kuleszów, Wnorowskich, Łupińskich, Kalinowskich, Jamiołkowskich; Bożenę Pruszyńską; Jana, Franciszka, Teodozję Bagińskich, Wacława Kobosko; Czajkowskich, Irenę i Antoniego, Wincenciaków i Roszkowskich, Henryka Tyborowskiego; Kuleszów Bagińskich, Elżbietę Kalinowską

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Godz. 10.00  

Módlmy się. Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia,  prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Polecajmy Miłosiernemu Bogu:

Zm.  z rodz. Kuleszów i Szymborskich; Kierzkowskich; Bagińskich; Grzegorza Kalinowskiego i Stanisława Kalinowskiego, zm.  z rodz. Kalinowskich i Kossakowskich; Romana Przeździeckiego, Irenę i Stanisława Gołaszewskich, Jadwigę i Teofila, Halinę Klewinowskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Zm.  z rodz. Krzymowskich, Choińskich, Wacława, Zenona i Krystynę; Franciszka i Mariannę Sokołowskich, Anielę i Stanisława Olszewskich; Kuleszów, Józefa, Jana, Franciszkę, Stanisława i Jana; Dąbrowskich i Orzechowskich, Kuleszów, Kuleszów, Zdzisława Zielińskiego, Zm.  z rodz. Zielińskich i Mieczkowskich, Czarnowskich, Frąckiewiczów, Stanisława Sokołowskiego

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Zm.  z rodz. Choińskich; Michała Wyszyńskiego, Janinę i Bolesława Święckich, Gołaszewskich, Kolińskich; Czarnowskich, Gołaszewskich, Bagińskich; Zofię, Wincentego Kulesza, Werpachowskich; ks. Jana Kuleszę, Kuleszów Jałbrzykowskich; Przestrzelskich, Śliwowskich, Modzelewskich; Kaczyńskich, Piekutowskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Kuleszów, Wnorowskich, Choińskich, Grodzkich, Sosnowskich; Bronisława i zm.  z rodz. Grodzkich; Wiczołków i Skrzypczaków; Kuleszów, Rosochackich, Zajkowskich, Łupińskich; Bagińskich Grodzkich, Kruszewskich; Wacława, Kordulskich, Gierałtowskich, Czarnowskich; Bronisława, Henryka; Mariannę, Józefa Dworakowskich, Sokołowskich, Jarosława; Jana, Józefę, Henryka Grabowskich, Janinę, Mikołaja i Piotra; Bagińskich, Zakrzewskich, Kuleszów

Godz. 12.00

Módlmy się. Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia,  prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Polecajmy Miłosiernemu Bogu:

Zmarłych z rodz. Grodzkich i Gołaszewskich; Zielińskich i Mieczkowskich; Strękowskich; Grodzkich, Faszczewskich, Kalinowskich; Ks. Wacława, Anielę Stanisława; Wacława Kalinowskiego, Kuleszów, Grabowskich, Wacława, Stypułkowskich, Aleksandra, Janinę, Czesława; Michała, Wojciecha Bagińskich, Ryszarda Choińskiego; Stanisława, Juliannę, Czesławę, Bronisława, Stanisława Choińskich; Kołakowskich, Kulikowskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Mariannę, Wacława, Mariannę, Jana, Halinę, Henryka, zm.  z rodz. Kuleszów; Kuleszów, Łuniewskich; Muszyńskich, Kalinowskich, Stypułkowskich; Stanisława, Władysława, Janinę Kulesza; Mierzwińskich i Radłowskich; Ks. Adama Grodzkiego, ks. Stanisława Kuleszę, Karolinę, Stanisława, Bronisława; Kazimierza zm.  z rodz. Kalinowskich; Janinę i Stanisława Czarnowskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Ostaszewskich, Choińskich, Kalinowskich, Wnorowskich; Ewelinę Grodzką, Henryka, Mieczysławę, Jerzego Czajkowskich; Henryka, zm.  z rodz. Kalinowskich, Anielę Kalinowską, Genowefę i Stanisława Werpachowskich; Annę i Kazimierza Kalinowskich, Choińskich, Kuleszów, Kotowskich i Bagińskich; Czesława i Czesławę Gołaszewskich; Józefa i Jadwigę Duszczyńskich; Andrzeja Sacewicza;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …

Godz. 17.00

Módlmy się. Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia,  prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Polecajmy Miłosiernemu Bogu:

Eugenię i Stanisława Kulesza, Juliana Wnorowskiego, Joannę Subocz; Kossakowskich i Wójciak;

Kuleszów, Kłoskowskich; Czarnowskich, Kobosków; Kazimierza, Tomasza, Wacława, Andrzeja;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek …