Życzenia Bożonarodzeniowe

Ks. ProboszczAktualności

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

                                       (J 3,16)

Życzymy Wam Kochani Parafianie i Mili Goście pięknych, pełnych Bożej Miłości, Świąt Bożego Narodzenia.

Bóg jest pośród nas.

Niech ta prawda Was nieustannie kształtuje, abyście wzrastali każdego dnia w dobrem.

Życzymy Wam pokoju serca który przynosi nam Zbawiciel.

Niech każdy dzień Nowego Roku 2021 przyniesie obfite błogosławieństwo od Jezusa nowonarodzonego.

 Gdy się Chrystus rodzi,
i na świat przychodzi.
Ciemna noc w jasności
promienistej brodzi
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

Niech słowa tej kolędy rozradują Wasze serca!!

Pamiętamy o Was w modlitwie i pozdrawiam serdecznie. 

Ks. Grzegorz Stankowski                                   ks. Krzysztof Konopka