Ks. Bogdan Malinowski s. Henryka i Heleny z d. Niksa urodził się w 27.04.1952 roku w Kolnie w rodzinie rolniczej. Był jednym z czworga rodzeństwa, otrzymał staranne wychowanie religijne od swoich rodziców. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Kolnie. Po uzyskaniu matury w 1971 roku idąc za głosem powołania wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Przez sześć lat studiów filozoficzno-teologicznych przygotowywał się do kapłaństwa. W dniu 3 czerwca 1977 roku z rąk J.E. Ks. Biskupa Mikołaja Sasinowskiego otrzymał w katedrze łomżyńskiej święcenia kapłańskie.

Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej do parafii Wiżajny k. Suwałk. Po czteroletniej owocnej pracy w Wiżajnach, przez rok pracował w parafii Andrzejewo. Stąd w 1982 roku otrzymał od Ks. Biskupa nominację na wikariusza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. Przez cztery lata pracował z dziećmi i młodzieżą jako sumienny katecheta i gorliwie spełniał kapłańską posługę w kościele. W 1986 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w Wąsoszu. W 1989 roku Ks. Biskup Juliusz Paetz zlecił budowę kaplicy w Ławsku na terenie parafii Wąsosz.

Pomimo obowiązków wikariusza jakie pełnił w Wąsoszu Ks. Bogdan Malinowski z entuzjazmem i zaangażowaniem podjął się budowy kaplicy-kościoła w Ławsku. Budowa nowego kościoła pw. NMP Częstochowskiej w Ławsku trwała cztery lata. Już w 1994 roku kościół został poświęcony i oddany wiernym do użytku, tym samym Ks. Biskup Juliusz Paetz erygował nową parafię Ławsk. Pierwszym jej proboszczem został jej budowniczy Ks. Bogdan Malinowski. Za zasługi w dziele budowy nowego kościoła otrzymał godność Kanonika honorowego Kapituły Łomżyńskiej. Uroczystej konsekracji kościoła i poświęcenia nowego cmentarza grzebalnego w Ławsku dokonał J.E. Ks. Biskup Stanisław Stefanek w 2000 roku.

W lipcu 2001 roku Ks. Kanonik Bogdan Malinowski został mianowany proboszczem parafii Lachowo w dekanacie kolneńskim. W czasie jego sześcioletniej posługi przeprowadzono gruntowne prace jak: wymiana pokrycia dachowego na kościele, instalacji elektrycznej, nagłośnienia, wykonanie nowego sklepienia, położenia nowej posadzki na prezbiterium w zakrystiach, odnowienie-renowację bocznych ołtarzy, położenie nowej posadzki w kaplicy cmentarnej, zbudowanie pomnika ofiar wojny, kapitalny remont organistówki i wikariatu itp.

Od dnia 27 sierpnia 2007 roku Ks. Kan. Bogdan Malinowski pełni obowiązki proboszcza parafii św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych w dekanacie Wysokie Mazowieckie.