• Proboszcz: Ks. Kanonik Krzysztof Konopka od 2020 r.
  • Wikariusz: Ks. Grzegorz Stankowski od roku 2020