Księża pochodzący z parafii od roku 1925

+ Ks. Bronisław Grodzki (wyświęcony w 1948r.), + Ks. Antoni Kordulski (1954),
Ks. Kazimierz Kalinowski (1957), + Ks. Stanisław Kulesza (1959), Ks. Tadeusz Mierzwiński MIC (1960), O. Melchior T. Łopiński OP (1963), Ks. Jan Kulesza (1964),
Ks. Marian Kulesza (1964), Ks. Wacław Czarnowski (1967), Ks. Henryk Kulesza MIC (1971), + Ks. Adam Grodzki (1971), Ks. Józef Kulesza (1973), + Ks. Wacław Kulesza (1974), Ks. Tadeusz Kulesza (1989), Ks. Zbigniew Grodzki (1991), Ks. Wojciech Żukowski (1994), O. Franiciszek Czarnowski OFM Conv. (1996), O. Witold Wiśniewski OFM Cap. (1997), Ks. Marek Grodzki (2000), Ks. Stanisław Sylwester Kućmierowski (2007).