Od dnia 27 sierpnia 2007 roku posługę proboszcza w parafii Kulesze Kościelne pełni Ks. Bogdan Malinowski. Jesienią roku 2007 położona została zewnętrzna elewacja na nowej plebanii (zobacz zdjęcie) . Wykonano również podbitkę dachową i wstawiono balustradę na zewnętrznych schodach. Poświęcenia nowej plebanii dokonał Ks. Biskup Stanisław Stefanek dnia 27.X.2007r. W roku 2008 zostało wykonane zewnętrzne oświetlenie kościoła wraz z iluminacją (zobacz zdjęcie) oraz zmodernizowano oświetlenie wewnątrz kościoła. Na prezbiterium, w bocznych kaplicach i zakrystiach położono nową granitową posadzkę (zobacz zdjęcie) . W głównym ołtarzu odrestaurowano obraz św. Bartłomieja Apostoła. Zainstalowano nowy system ogrzewania i wentylacji w kościele (zobacz zdjęcia).

W latach 2009/10 w kościele: w głównej i bocznych nawach położono nową granitową posadzkę (zobacz zdjęcia) , przeprowadzono renowację dużych ławek, rozbudowano ścianki głównego ołtarza, wstawiono metalową kratę-drzwi. Przy głównych schodach kościoła wykonano podjazd dla niepełnosprawnych z barierkami (zobacz zdjęcie) . Wokół kościoła założony został monitoring. Przy nowej plebanii zbudowaną roślinną oczyszczalnię i nowe ogrodzenie z polnego kamienia z metalowymi przęsłami (zobacz zdjęcie), (zobacz zdjęcie). W części gospodarczej został oczyszczony i powiększony rybny staw wraz z uporządkowaniem wokół terenu (zobacz zdjęcie) . Na cmentarzu grzebalnym wyasfaltowano ok 650m alejek (zobacz zdjęcie).

W latach 2011/2012 z ofiar pieniężnych parafian powstał nowy ołtarz ku czci Miłosierdzia Bożego, w którym umieszczono obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. S. Faustyny (zobacz zdjęcie). Dokonana została modernizacja nagłośnienia w kościele. W środkowej części kościoła (na prezbiterium i w głównej nawie) położono nową polichromię wraz z odnowieniem głównego ołtarza i organów (zobacz zdjęcia). Pomalowano również zakrystię, w której wstawiono w oknach 2 witraże (zobacz zdjęcie). Na prezbiterium zawieszono nową wieczną lampę w stylu neogotyckim. Na zewnątrz kościoła zostało wstawionych 5 dużych okien aluminiowych (3538, 3540) Po przebudowaniu linii energetycznej z napowietrznej na podziemną podłączono do zasilania kościół, nową i starą plebanię. Przy kościele zamontowano 3 maszty flagowe. Budynek parafialny (organistówka) poddany jest pracom remontowo-budowlanym. W roku 2012 dach budynku został pokryty nową blachą (zobacz zdjęcia). W latach 2011/2012 w parafii O. Redemptoryści przeprowadzili Misje św. oraz ich renowacje. (zobacz zdjęcia).

W latach 2013/2014 w kościele dokończono prace malarskie – polichromię (zobacz zdjęcia), odrestaurowano stacje drogi krzyżowej (zobacz zdjęcie) , ambonę, figury, żyrandole. W bocznej kaplicy wybudowano nowy drewniany ołtarz św. Rodziny (zobacz zdjęcia). Na prezbiterium wstawione zostały nowe stalle (zobacz zdjęcia) i miejsce prowadzenia dla celebransa, dwa nowe witraże: św. Rodziny i św. Antoniego, św. Zofii (zobacz zdjęcia), zamontowany został nowy napęd elektryczny na 3 dzwony, na zewnątrz kościoła wstawiono 5 kolejnych dużych okien aluminiowych. W budynku parafialnym tzw. organistówce prowadzone były na całości budynku prace remontowe. Wykonano: nową instalację elektryczną, w sali parafialnej ogrzewanie kominkowe na ekogroszek, i sufity, zewnętrzną elewację z oddaniem do użytku części środkowej budynku (sali parafialnej z zapleczem) (zobacz zdjęcie).

W latach 2015-2016 w kościele wstawiono pięć pozostałych zewnętrznych okien aluminiowych, wymieniono 30 starych głośników na nowe Firmy Rduch, wstawiony został w oknie nowy witraż poświęcony 1050 rocznicy Chrztu Polski i 60 rocznicy Ślubów Jasnogórskich Narodu jako dar od dzieci pierwszo-komunijnych i Bierzmowanych. Wykonano nowe dębowe lektorium , pozłocone zostały stalle na prezbiterium.Wokół kościoła ułożony został nowy chodnik z płukanej kostki, wykonano zagospodarowanie terenu zielenią oraz przeprowadzono renowację parkanu od wewnątrz. Na cmentarzu grzebalnym z płytek betonowych ułożono dwa chodniki, uporządkowano problem z odpadami. W budynku parafialnym dokończono prace wykończeniowe mieszkania dla organisty.

W latach 2017-2020 w kościele wstawione zostały w pozostałych oknach 7 nowych witraży oraz dwa nowe dębowe ołtarze w bocznych nawach poświęcone ku czci Najświętszego serca Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny ufundowane z ofiar parafian. Został zainstalowany nowy system multimedialny „online” z transmisją nabożeństw na żywo. W bocznych kaplicach i przy ścianach między konfesjonałami wstawiono 8 dużych ławek. Odrestaurowano na zewnątrz zabytkową plebanie z roku 1874, która została pokryta gontem modrzewiowym; do niej został ułożony chodnik z kostki-kamienia polnego. Plac przed kościołem został całkowicie przebudowany. Na środku ustawiono pomnik wykonany z piaskowca ku czci błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, plac wokół wyłożony został z kostki granitowej i w pełni został zagospodarowany  z wydzieleniem miejsc parkingowych. Plac nosi imię – Prymasa Tysiąclecia. W budynku parafialnym przy placu do użytku został oddany nowy wikariat.

Rok 2018 dla wiernych z wydarzeń historycznych był data najważniejsza. Parafia Kulesze Kościelne obchodziła 525 lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyły się uroczystości dziękczynne pod przewodnictwem Ks. Biskupa, które zgromadziły wielu kapłanów i rzesze wiernych oraz przedstawicieli władz świeckich. Od Prezydenta R.P. Andrzeja Dudy kapelan osobisty złożył dar ołtarza. Pan Prezydent swoją uzasadnioną wtedy nieobecność zrewanżował wizytą w Kuleszach Kościelnych w 2019r. Ks. Kanonik Bogdan Malinowski po 13 latach swej posługi proboszczowskiej z dniem 25.08.2020 przeszedł na emeryturę – zasłużony odpoczynek. Jego następcą został Ks. Kanonik Krzysztof Konopka obejmując z woli Biskupa urząd proboszcza parafii Kulesze Kościelne z dniem 25.08.2020r.