PRACOWNICY KOŚCIELNI:

Organista:  Zbigniew Kulesza

Zakrystian-grabarz:
Bogusław Kamienik (od roku 2009)
zam. ul.Mazowiecka 4
Kulesze Kościelne
KATECHECI W PARAFII:
Katarzyna Krajewska
zam. ul.Nowa 11
Kulesze Kościelne

Wikariusz – Ks. Grzegorz Stankowski