Proboszczowie Parafii Kulesze Kościelne od XVI wieku

Brak danych o proboszczach od 1493-1597.

Ks. Mikołaj Kołaczkowski do roku 1597

Ks. Stanisław Rokitnicki 1597-1624

Brak danych o proboszczach 1624-1663

Ks. Andrzej Zapertowicz 1663-1670

Ks. Szymon Wnorowski Pławacz 1671-1702

Ks. Jan Antoni Żuflichowski 1702-1704

Ks. Stanisław Kaczyński 1704-1707

Ks. Maciej Zaleski 1707-1719

Ks. Mateusz St. Kamieński 1719-1720

Ks. Wojciech Wnorowski 1720-1743

Ks. Szymon Zaleski 1743-1764

Ks. Karol Marcin Wnorowski 1764-1808

Ks. Hieronim Emilian Zawadzki 1808-1815

Ks. Wojciech Kućmierowski 1815-1848

Ks. Wawrzyniec Warecki 1848-1872

Ks. Stanisław Ludwik Jamiołkowski 1873-1885 (zobacz zdjęcie) (grób)

Ks. Wojciech Wyszyński 1885-1892

Ks. Wojciech Święszkowski 1892-1900

Ks. Piotr Iwanowski 1900-1902

Ks. Marian Włostowski 1902-1905

Ks. Wincenty Jonakjtys 1905-1926

Ks. Jerzy Kamiński 1926-1927 (grób)

Ks. Józef Złotkowski 1927-1946 (zobacz zdjęcie)

Ks. Leon Ostalczyk 1946-1951 (zobacz zdjęcie)

Ks. Władysław Szepietowski 1951-1971 (zobacz zdjęcie)

Ks. Bolesław Zawistowski 1971-1978 (zobacz zdjęcie)

Ks. Paweł Olędzki 1978-1992 (zobacz zdjęcie)

Ks. Franciszek Wróblewski 1992-1997 (zobacz zdjęcie)

Ks. Henryk Budny 1997-2007 (zobacz zdjęcie)

Ks. Bogdan Malinowski 2007-