1. K.R. Nauczycieli i Wychowawców - zelatorka Dorota Zielińska;
 2. męskie K.R. Chojane Pawłowięta – zelator Tadeusz Sokołowski;
 3. żeńskie K.R. Chojane Pawłowięta – zelatorka Halina Sokołowska;
 4. męskie K.R. Chojane Sierocięta – zelator Czesław Kulesza;
 5. żeńskie K.R. Chojane Sierocięta – zelatorka Hanna Wróblewska;
 6. K.R. Chojane Stankowięta – zelatorka Czesława Choińska;
 7. K.R. Czarnowo Biki – zelatorka Maria Kordulska;
 8. K.R. Gołasze Dąb – zelatorka Jadwiga Sokołowska;
 9. K.R. Gołasze Puszcza – zelatorka – Grażyna Wróblewska;
 10. K.R. Grodzkie Stare – zelatorka Julia Kossakowska;
 11. K.R. Kalinowo Solki i Kalinowo Nowe – zelatorka Jadwiga Kalinowska;
 12. K.R. Kalinowo Stare – zelatorka Stanisława Kierzkowska;
 13. K.R. Kulesze Kościelne – zelatorka Eugenia Kulesza;
 14. K.R. Kulesze Kościelne – zelatorka Jadwiga Kulesza;
 15. K.R. Kulesze Litewka – zelatorka Halina Wnorowska;
 16. K.R. Wnory Pażochy – zelatorka Marzena Porowska;
 17. K.R. Wnory Wiechy – zelatorka Marianna Zajkowska;
 18. K.R.Wykno Nowe – zelatorka Marianna Choińska;
 19. K.R. Wykno Nowe kolonie – zelatorka Anna Grochowska;
 20. męskie K.R. Wykno Stare – zelator Stanisław Zambrzycki;
 21. żeńskie K.R. Wykno Stare – zelatorka Czesława Gołaszewska;
 22. żeńskie K.R. Wykno Stare – zelatorka Irena Kulesza.

Spotkania modlitewne odbywają się raz w miesiącu w pierwszą lub drugą niedzielę każdego miesiąca.