W parafii istnieje Ekonomiczna Rada Parafialna z przewodniczącym p. Markiem Wnorowskim, w skład której wchodzą przedstawiciele wsi tj. sołtysi. Rada zbiera się pod kierunkiem ks. Proboszcza kilka razy w roku celem omówienia spraw bieżących i na przyszłość , dotyczących budowy, remontów i innych prac parafialnych; natomiast Rada Duszpasterska składająca się z 6 osób ks. proboszcza, ks. wikariusza i czterech osób świeckich : państwa Andrzeja i Katarzyny Krajewskich, organisty Zbigniewa Kuleszy i Krzysztofa Czajkowskiego. Kilka razy do roku zajmuje się sprawami katechetycznymi i duszpastersko-liturgicznymi.