W parafii działają następujące modlitewne wspólnoty liczące od 30 do 40 osób: Bożego Miłosierdzia; Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panów; Niepokalanego Serca Maryi, którym przewodniczy Jadwiga Kulesza. Wspólnoty zbierają się na modlitwie w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. o godz.10.00 na wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu , w piątki o 15.00 na Godzinę Miłosierdzia Bożego i w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz.7.00 . Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla Królów i Pana Panów bierze również czynny udział w modlitewnych spotkaniach w innych parafiach na terenie naszej diecezji.

W Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 29.06.2017 r. w parafii powstała nowa wspólnota Kościoła Domowego, do której przystąpiło 7 par małżeńskich z parafii Kulesze Kościelne.. W czasie pierwszego spotkania gośćmi byli małżonkowie : Elżbieta i Piotr Worosilak / para rejonowa/ i Zofia i Paweł Raszkiewicz z Kościoła domowego z Zambrowa oraz Agnieszka i Jacek Wróblewscy z Wysokiego Mazowieckiego. Pilotażem – prowadzeniem założonej wspólnoty przez dwa lata zajmą się /od września br/ państwo Zofia i Paweł Raszkiewicz /para prowadząca/. Opiekunem duchowym Kościoła domowego został ks. Łukasz Dawidowicz. Misją Kościoła domowego jest umacnianie więzi małżonków z Bogiem i między sobą, modlitwa za małżeństwa i rodziny oraz propagowanie wartości chrześcijańskich w rodzinach w obliczu współczesnych zagrożeń.