Przy parafii i szkole działa szkolne Koło Caritas , którego opiekunem jest Pani Dorota Zielińska.